Herstel maalkoppel afgeblazen

DE eigenaar van de molen, Landschap Overijssel, heeft bij nader inzien besloten dat het herstel van het maalkoppel geen doorgang kan vinden.

Wij zij teleurgesteld. dat dit project niet kan doorgaan, temeer daar de leerlingen van ROC en BTA nu geen stageopdracht hebben. Het Landschap heeft toegezegd, samen met het ROC hiervoor naar een oplossing te zoeken.

Terug naar boven