Over de Molenstichting

Molenstichting Oude Hengel Ootmarsum

Missie en visie

De Molenstichting beheert de Molen van Oude Hengel en draagt zo bij tot de instandhouding van een rijksmonument en het cultureel erfgoed rondom molens en molenaars. Kennis nemen van en waardering voor onze historie acht zij van belang voor nu en later.

Het laatste jaarverslag over 2022 met onder meer de financiële verantwoording en ons vrijwilligersbeleid is hier te lezen.

adres:           Oldenzaalsestraat 24, 7631 CV Ootmarsum
e-mail:        info@molenootmarsum.nl
postadres:  Vinkenbek 6, 7631 CE Ootmarsum
banknr.:      NL96 RABO 0324 5207 51 t.n.v. Molenstg. Oude Hengel Ootmarsum
KvK-nr.:     70018022
RSIN:           8581.05.573

Bestuur:      Rob Barenbrug, voorzitter; Daniela Alting-Martina Moreira Neto, secretaris; Wim Klaas, penningmeester; Hans Scheffer, lid.

Molenaars:  Rob Barenbrug, Jan Willem Buitenhuis, Wim Klaas; Harold Postma; Hans Scheffer

Molengidsen: Gerard ten Elsen; Gerard Enbers; Erik Groeneveld

De Molenstichting Oude Hengel Ootmarsum is een zogenaamde culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling, welke status door de Belastingdienst wordt toegekend.

Een culturele ANBI kan gebruik maken van een aantal fiscale voordelen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Zie voor uitleg hiervan bij de Belastingdienst

Terug naar boven